Gode råd

Vi har samlet en række gode råd til dig, der bruger tolk. Rådene er med til at sikre, at du får en vellykket tolkning.

Bestilling af tolk:
- Bestil en professionel tolk, der taler det rigtige sprog eller den rigtige dialekt

Før samtalen:
- Afsæt mere tid til en samtale med tolk, da alt skal siges to gange
- Orienter tolken om indhold og hensigt med samtalen inden tolkningen
- Overvej om jeres fysiske placering i forhold til hinanden i tolkesituationen er hensigtsmæssig
- Vær bevidst om, at det er dig, der styrer samtalen og ikke tolken
- Tjek tolkens ID-kort, så du er sikker på, at du har fat i den rigtige tolk

Under samtalen:
- Præsenter tolken for borgeren, og giv dem tid til at hilse på hinanden
- Forklar, ved hjælp af tolken, hvad tolkens funktion er, og informer om tavshedspligten
- Hold øjenkontakt med borgeren og tal direkte til vedkommende og ikke til tolken
- Vær opmærksomhed på borgerens kropssprog
- Udtryk dig klart og tydeligt, og undgå vanskelige fagtermonologier
- Tal kortfattet og i mindre sætninger
- Forvent, at tolken oversætter alt, hvad der bliver sagt, af alle, under samtalen

Lange samtaler:
- Det er meget koncentrationskrævende at tolke. Hvis samtalen er lang, er det en god ide at holde en pause

Efter samtalen:
- Alle bør forlade lokalet samtidigt af hensyn til tillidsforholdet mellem partnerne
- Afslut evt. med en kort afrundende samtale med tolken. Det kan tolken have behov for efter en svær samtale
- Overvej om du skal genbooke tolken

Når du bestiller en tolk fra Flygtningehjælpens Tolkeservice kan du være sikker på, at tolken har de nødvendige forudsætninger for at løse opgaven professionelt.