Ydelser

Tolkeservice er en landsdækkende formidler af tolkning og skriftlig oversættelse på mere end 65 forskellige sprog. Vi ved, at en vellykket tolkning kræver mere end sproglig kunnen. Derfor sikrer vi, at tolken har et godt kendskab til dansk kultur, danske institutioner og lovgivning. Vi foretager løbende sproglige test af vores tolke for at sikre en høj faglig standard.

Vi løser tolkeopgaver for kommuner, hospitaler, skoler og institutioner, ministerier og styrelser, fagforbund, nyhedsmedier, interesseorganisationer, reklamebureauer og mange andre private virksomheder.

Du kan bestille en af nedenstående tolkeydelser:

Fremmødetolkning
Fremmødetolkning foregår ved, at tolken møder op på et aftalt mødested.

Video- og telefontolkning
Med video- og telefontolkning får du adgang til hele vores tolkekorps, og har hermed en større fleksibilitet, uanset hvor i landet du befinder dig.                    
Ved hjælp af den mest udviklede teknologi er vi i stand til at tilbyde vores kunder videotolkning af høj kvalitet, som foregår under sikre og krypterede forhold.
Er videotolkning nyt for dig, så kontakt os for yderligere information og hjælp.

Skriftlig oversættelse
Professionel skriftlig oversættelse, som bl.a. varetages af oversættere og translatører. Vi har stor erfaring med oversættelser og korrekturlæsning af bl.a. sagsakter, retsudskrifter, brochurer, pjecer, attester, kørekort, uddannelsespapirer mm. Send dit materiale til os på oversaettelse@drc.ngo og få et uforpligtende tilbud af en autoriseret translatør.

Derudover tilbyder vi professionel, akut tolkning – både ved fremmødetolkning, videotolkning, telefontolkning og ved skriftlig oversættelse.