Gode råd

Vi har samlet en række gode råd til dig, der bruger tolk. Rådene er med til at sikre, at du får en vellykket tolkning.

Bestilling af tolk:
Bestil en professionel, autoriseret tolk, der taler det rigtige sprog eller den rigtige dialekt

Før samtalen:
- Afsæt mere tid til en samtale med tolk, da alt skal siges to gange
- Orienter tolken om indhold og hensigt med samtalen inden tolkningen
- Overvej om jeres fysiske placering i forhold til hinanden i tolkesituationen er hensigtsmæssig
- Vær bevidst om, at det er dig, der styrer samtalen og ikke tolken
- Tjek tolkens ID-kort, så du er sikker på, at du har fat i den rigtige tolk

Under samtalen:
- Præsenter tolken for borgeren, og giv dem tid til at hilse på hinanden
- Forklar, ved hjælp af tolken, hvad tolkens funktion er, og informer om tavshedspligten
- Hold øjenkontakt med borgeren og tal direkte til vedkommende og ikke til tolken
- Vær opmærksom på borgerens kropssprog
- Udtryk dig klart og tydeligt, og undgå vanskelige fagterminologier
- Tal kortfattet og i mindre sætninger
- Forvent, at tolken oversætter alt, hvad der bliver sagt, af alle, under samtalen

Lange samtaler:
- Tolkning er meget koncentrationskrævende. Hvis samtalen er lang, er det derfor en god ide at holde en pause

Efter samtalen:
- Alle bør forlade lokalet samtidigt af hensyn til tillidsforholdet mellem partnerne
- Afslut evt. med en kort afrundende samtale med tolken. Det kan tolken have behov for efter en svær samtale
- Overvej om du skal genbooke tolken

Når du bestiller en tolk fra Flygtningehjælpens Tolkeservice, kan du være sikker på, at tolken er godkendt, autoriseret og har de nødvendige forudsætninger for at løse opgaven professionelt. Det gælder både for tolkeopgaver, der indebærer videotolkning og telefontolkning, sproglig- og og skriftlig oversættelse, korrekturlæsning eller lige netop den tolkning, du har behov for.